Share |

OAJ:s lokalförening i Vasa

Lokalförening i Vasa grundades 1995 enligt OAJ:s C-modell. Den omfattar 17 medlemsföreningar med sammanlagt cirka 1700 medlemmar. Ungefär en tredjedel av medlemmarna tillhör svensk- eller tvåspråkiga föreningar. Verksamhetsområdet omfattar Vasa och delvis Korsholm. Våra medlemmars huvudsakliga arbetsgivare förutom Vasa stad och Korsholms kommun är staten och Svenska Österbottens Förbund för utbildning och kultur.

Lokalföreningen fungerar som huvudsaklig intressebevakare för alla OAJ-medlemmar inom området. Vi erbjuder våra medlemmar utbildning, information och rekreation. Föreläsningstillfällen ordnas både på finska och svenska. Föreningen intar en aktiv utbildningspolitisk roll och samarbetar också med vårdsektorns lokala fackorganisationer.

VAASAN OAY

556

VASA SVENSKA LÄRARFÖRENING RF.

324

VAASAN SEUDUN LASTENTARHANOPETTAJAT RY

139

BOTNIA BARNTRÄDGÅRDSLÄRARE

88

VAASAN AIKUISKOULUTTAJAT RY

63

VAASAN AMMATILLISET OPETTAJAT RY

63

VAASAN KAUPPAOPETTAJAT-HANDELSLÄRARNA I VASA

41

LÄRARFÖRENINGEN YASTRA RF

38

TOOL VAASA

30

VASA SVENSKA YRKESLÄRARE RF

39

LÄRARFÖRENINGEN VIVO RF

33

KUULA-OPISTON OPETTAJAT RY

28

LÄRARNA VIF TEKNIS RF

21

VAASAN YLIOPISTON OPETUSALAN YHDISTYS VYLL RY

27

VAASAN HOTELLI- JA RAVINTOLAKOULUN OPETTAJAYHDISTYS RY

18

VAASAN AMMATTIKORKEAKOULUN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPETTAJAT RY

19

NATURBRUKSLÄRARNA VID KORSHOLMS SKOLOR

9

TOTAL                                                                                                                   1536