Yhteystiedot

Toimisto:
OAJ Vaasan paikallisyhdistys Kauppapuistikko 4 as 20
65100 Vaasa
Sähköposti: puheenjohtaja riina.makelalammi@edu.vaasa.fi sihteeri lauri.leminen@edu.vaasa.fi
Share |

OAJ:s lokalförening i Vasa

Lokalförening i Vasa grundades 1995 enligt OAJ:s C-modell. Den omfattar 17 medlemsföreningar med sammanlagt cirka 1700 medlemmar. Ungefär en tredjedel av medlemmarna tillhör svensk- eller tvåspråkiga föreningar. Verksamhetsområdet omfattar Vasa och delvis Korsholm. Våra medlemmars huvudsakliga arbetsgivare förutom Vasa stad och Korsholms kommun är staten och Svenska Österbottens Förbund för utbildning och kultur.

Lokalföreningen fungerar som huvudsaklig intressebevakare för alla OAJ-medlemmar inom området. Vi erbjuder våra medlemmar utbildning, information och rekreation. Föreläsningstillfällen ordnas både på finska och svenska. Föreningen intar en aktiv utbildningspolitisk roll och samarbetar också med vårdsektorns lokala fackorganisationer.

VAASAN OAY

584

VASA SVENSKA LÄRARFÖRENING RF.

327

VAASAN SEUDUN LASTENTARHANOPETTAJAT RY

166

BOTNIA BARNTRÄDGÅRDSLÄRARE

97

VAASAN AIKUISKOULUTTAJAT RY

82

VAASAN AMMATILLISET OPETTAJAT RY

80

VAASAN KAUPPAOPETTAJAT-HANDELSLÄRARNA I VASA

51

LÄRARFÖRENINGEN YASTRA RF

42

TOOL VAASA

40

VASA SVENSKA YRKESLÄRARE RF

38

LÄRARFÖRENINGEN VIVO RF

38

KUULA-OPISTON OPETTAJAT RY

32

TLLF VASA

28

VAASAN YLIOPISTON OPETUSALAN YHDISTYS VYLL RY

28

VAASAN HOTELLI- JA RAVINTOLAKOULUN OPETTAJAYHDISTYS RY

27

VAASAN AMMATTIKORKEAKOULUN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPETTAJAT RY

23

NATURBRUKSLÄRARNA VID KORSHOLMS SKOLOR

11

TOTAL                                                                                                                   1694